นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาเทคนิคใหม่ที่บุกเบิกในการบาร์โค้ดแต่ละเซลล์ได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยปูทางสำหรับการวินิจฉัยโรคได้เร็วขึ้น วิธีการใหม่ที่ผสมผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับไมโครฟลูอิดิกส์ ซึ่งสามารถจำแนก จัดเรียง และนับเซลล์แต่ละเซลล์ได้อย่างง่ายดาย เทคนิคใหม่ที่ก้าวล้ำนี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ทำการวิเคราะห์เซลล์เดี่ยวที่ซับซ้อนและซับซ้อน

รวมถึงเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในแบบเรียลไทม์ไม่มีวิธีการทั่วไปในการสุ่มตัวอย่างและบาร์โค้ดที่แยกเซลล์เดียวอย่างแม่นยำโดยไม่มีการสูญเสียจำนวนมากในระหว่างกระบวนการสุ่มตัวอย่าง วิธีการใหม่นี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถบาร์โค้ดแต่ละเซลล์ได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมมาก ในการหาปริมาณการสร้างโมเลกุล ซึ่งเป็นพัฒนาการที่สำคัญเนื่องจากโรคมักมาจากความผิดปกติของเซลล์เพียงไม่กี่เซลล์ เทคนิคใหม่นี้สามารถปฏิวัติการวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มแรกที่สำคัญของโรคที่ทำให้ร่างกายทรุดโทรมและคุกคามชีวิตได้มากที่สุด รวมทั้งโรคมะเร็ง