ลาวอาจเป็นประเทศเล็กๆ ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่สิ่งที่ขาดขนาดก็ชดเชยด้วยสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ล้นเกิน ซึ่งเป็นคู่แข่งกับสถานที่ที่ดีที่สุดในภูมิภาคนี้ ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่าพันปี ลาวเป็นที่ตั้งของวัดทางพุทธศาสนาอันวิจิตรงดงาม สถาปัตยกรรมในยุคอาณานิคมของฝรั่งเศสและภูมิประเทศที่เป็นภูเขาที่น่าทึ่ง

ภายใต้การปกครองของคอมมิวนิสต์มานานกว่า 40 ปี เมืองหลวงเวียงจันทน์มีความสมดุลระหว่างความเก่าและความใหม่ ซึ่งมองเห็นได้ในสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคม พิพิธภัณฑ์ และฉากการรับประทานอาหารที่กำลังพัฒนา หลวงพระบางที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโก ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ ผสมผสานประวัติศาสตร์อาณานิคมของฝรั่งเศส พุทธประเพณีและความงามตามธรรมชาติไว้มากมาย