บริการซ่อมบำรุงอาคาร: วิธีเช็กจุดน้ำรั่ว ท่อแตกภายในบ้านแบบง่ายๆ

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: วิธีเช็กจุดน้ำรั่ว ท่อแตกภายในบ้านแบบง่ายๆ เชื่อว่าหลายๆ คนคงเคยประสบปัญหามีท่อประปาแตกรั่วแต่กลับไม่สามารถมองเห็นได้ ดังนั้นเราควรรู้วิธีตรวจสอบการแตกรั่วของท่อและอุปกรณ์ประปาภายในบ้านด้วยวิธีเหล่านี้

1. ปิดก๊อกน้ำทุกจุดในอาคาร สังเกตดูหน้าปัดมาตรวัดน้ำ หากมีการเคลื่อนไหวของตัวเลขแสดงว่ามีการแตกรั่วของท่อและอุปกรณ์เกิดขึ้น

2. ตรวจดูก๊อกน้ำ ฝักบัว เครื่องซักผ้า ทุกตัว หากพบว่าเมื่อปิดสนิทไม่มีการใช้น้ำแต่ยังมีน้ำรั่วซึมออกมาให้รีบทำการซ่อมแซมทันที

3. ใส่สารย้อมผ้าลงในถังพักน้ำของโถชักโครกแล้วสังเกตดู หากมีน้ำสีย้อมผ้าไหลลงโถชักโครก แสดงว่ามีปัญหาการรั่วไหลของ ตัวปิด-เปิดน้ำชักโครก ควรรีบทำการซ่อมแซมทันที

4. หากพบว่ามีน้ำเปียกนองอยู่ตลอดเวลาที่พื้นข้างอาคาร หรือมีน้ำผุดให้เห็น แสดงว่ามีการแตกรั่ว ของท่อประปาในบริเวณนั้น

ข้อแนะนำที่จะให้ผู้ใช้น้ำสามารถตรวจสอบการแตกรั่วของระบบประปาในอาคารได้โดยสะดวก และสามารถเห็นได้ง่ายยิ่งขึ้นหากมีการรั่วไหลก็คือการวางท่อประปาและอุปกรณ์ประปาต่าง ๆ ไว้เหนือพื้นดิน ที่ไม่ให้น้ำท่วมถึงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ของอาคารสถานที่นั้นด้วย เท่ากับเป็นการประหยัดเงิน ไม่ปล่อยให้รั่วไหลไปตามน้ำ